About Kim Phuong

Phuong started her career in the kitchen at McDonald’s and then worked for an airline catering company when she arrived in the United States in 1997.  The love of her mother and fond memories of her culture have helped Phuong overcome beginnings and new challenges, serving as her primary inspirations. In 2007, Phuong decided to follow her dreams and independently open her own restaurant to become a businesswoman. Today this business is called Kim Phuong Restaurant. The hot pho broth consists of many Asian herbs, which take about twelve hours to simmer for the perfect bowl, and it has become one of the favorites at her restaurant.

Phuong had a rough childhood starting when her father passed away in Vietnam when she was only eight years old. This left her widowed mother to raise her, along with her six siblings. It was during Phuong’s childhood that she learned how to cook traditional home-made Vietnamese and Thai dishes from the recipes of her beloved mother.

Phuong’s daughter is especially proud of her mother. She had this to say, “I think my mom wants to embrace everything her mother has taught her through the art of food and recipes. Everything she does is for her family. My mom tries to learn from everyone she comes across, or whom she is surrounded by, and she uses any mistakes as an advantage. She is extremely courageous and brave. My mom is probably the most selfless person I know.”

Phương bắt đầu sự nghiệp trong bếp tại McDonald và sau đó làm việc cho một công ty cung cấp dịch vụ hàng không khi cô đến Hoa Kỳ vào năm 1997. Tình yêu của mẹ và những kỷ niệm đẹp về văn hóa của cô đã giúp Phương vượt qua những khởi đầu và những thử thách mới, phục vụ như cô nguồn cảm hứng chính. Năm 2007, Phương quyết định theo đuổi ước mơ của mình và độc lập mở nhà hàng của riêng mình để trở thành một nữ doanh nhân. Ngày nay kinh doanh này được gọi là nhà hàng Kim Phương. Nước dùng phở nóng bao gồm nhiều loại thảo mộc châu Á, mất khoảng mười hai giờ để đun sôi cho bát hoàn hảo, và nó đã trở thành một trong những món yêu thích tại nhà hàng của cô.

Phương có một tuổi thơ xấc xược bắt đầu khi cha cô qua đời tại Việt Nam khi cô chỉ mới tám tuổi. Điều này khiến người mẹ góa của cô phải nuôi nấng, cùng với sáu anh chị em của cô. Chính trong thời thơ ấu của Phương, cô đã học cách nấu các món ăn truyền thống của Việt Nam và Thái Lan từ công thức nấu ăn của người mẹ yêu quý của mình.

Con gái Phượng đặc biệt tự hào về mẹ. Cô ấy có điều này để nói, tôi nghĩ mẹ tôi muốn nắm lấy mọi thứ mẹ cô đã dạy cô thông qua nghệ thuật thực phẩm và công thức nấu ăn. Tất cả mọi thứ cô ấy làm là cho gia đình của mình. Mẹ tôi cố gắng học hỏi từ mọi người mà cô ấy gặp, hoặc người mà cô ấy vây quanh, và cô ấy sử dụng bất kỳ sai lầm nào như một lợi thế.Cô ấy vô cùng can đảm và dũn. Mẹ tôi có lẽ là người vị tha nhất mà tôi biết.